日本語 | English | tiếng việt | ภาษาไทย

Q & A

เราได้รวบรวมคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับ ARIORES ดังนี้

Q. ที่มาของชื่อ ARIORES

ดาวดวงที่ 5 ในกลุ่มดาวรูปกระบวยที่รวมอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่มีชื่อว่า “Alioth” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นดาวแม่เหล็ก เราจึงนำชื่อดาวนี้มาใช้ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “ARIORES”

Q. มียอดขายกี่ราย?

เราจำหน่ายให้สถานประกอบการแล้วประมาณ 2,000 ราย (โรงงาน อาคารประเภทต่างๆ แมนชั่น โรงแรม ครัวเรือนทั่วไป)

Q. อะไรคือหลักการของ ARIORES

เมื่อใส่ส่วนสนามแม่เหล็กและส่วนสนามไฟฟ้าเข้าไปที่ท่อ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นในท่อ และเมื่อของเหลวไหลผ่านเส้นแรงแม่เหล็กนี้ จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นตามผนังท่อ และเกิดการแยกทางไฟฟ้าขึ้น ซึ่งการแยกทางไฟฟ้านี้ จะค่อยๆ ลอกและละลายสิ่งที่เกาะติดเช่น ตะกรัน (กฏการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์)
นอกจากนี้ จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนจากส่วนสนามไฟฟ้า จะทำให้เกิดประสิทธิภาพใน ARIORES มากยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดจะทำได้ เราได้จดสิทธิบัตรสำหรับวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์นี้แล้ว

Q. กฏการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์มีอะไรบ้าง ?

เมื่อสสารไดอิเล็กทริกมีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในสสารนั้น และในทางตรงกันข้าม หากเราวางสสารไว้ในเส้นแรงแม่เหล็ก และส่งกระแสไฟฟ้าออกไป สสารจะเคลื่อนที่

Q. อายุการใช้งานของตัวเครื่องประมาณเท่าไร?

จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง ในบางรายสามารถใช้งานได้ 20 ปีโดยไม่ต้องซ่อมบำรุง

Q. จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือไม่?

แทบไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่อง เพียงแค่ตรวจสอบไฟแสดงแหล่งจ่ายไฟ และดูว่าเครื่องทำงานปกติหรือไม่ก็เพียงพอแล้ว

Q. ประสิทธิภาพแตกต่างกันตามคุณภาพน้ำหรือไม่?

เนื่องจากปริมาณสารละลายซึ่งเป็นสาเหตุของตะกรันจะขึ้นอยู่กับน้ำ จึงอาจทำให้เวลาที่เครื่องทำงานต่างกัน แต่โดยพื้นฐาน เครื่องใช้ได้กับน้ำ (ของไหล) ทุกประเภท

Q. ใช้ได้กับน้ำทะเลและน้ำร้อนหรือไม่?

ใช้ได้ เพราะของไหลทุกประเภทมีคุณสมบัติการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Q. ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความเร็วในการไหลหรือไม่?

กฎของฟาราเดย์เกิดจากการที่สสารเคลื่อนที่ ดังนั้นหากของไหลในท่อมีการเคลื่อนตัว ก็ใช้ได้

Q. เราจะเห็นผลได้เมื่อไร?

ขึ้นอยู่กับระดับการติดและฝังแน่นของตะกรัน โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 3 – 6 เดือน

Q. ใช้ได้กับเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาด้วยหรือไม่?

เชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาจะเพาะพันธุ์ตามสารเกาะติดเช่น ตะกรัน เมือก และเนื่องจาก ARIORES จะลอกแหล่งเพาะนี้ให้หลุดไป จึงช่วยลดเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาได้ แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

Q. ใช้ได้กับสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามหอหล่อเย็นหรือไม่?

ใช้ไม่ได้ เพราะหอหล่อเย็นบางที่มีแสงแดดส่องถึง และสาหร่ายเจริญเติบโตจากการสังเคราะห์แสงในสถานที่เหล่านี้

Q. ตะกรันที่ละลายและลอกออกมาจะเป็นอย่างไรต่อไป?

ในกรณีแบบระบายออก ตะกรันจะละลายน้ำและไหลออกไป แต่ในกรณีน้ำหมุนเวียนเช่น น้ำในหอหล่อเย็น น้ำจะหมุนเวียนโดยถูกทำให้เข้มข้นขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ลูกค้าเปลี่ยนน้ำโดยเติมหรือเป่าน้ำ และตรวจสอบโดยใช้ตะแกรงกรองรูปตัว Y

Q. ตะกรันที่ละลายและลอกออกมา จะส่งผลกระทบต่อร่างกายคนเราหรือไม่?

ไม่มีผลกระทบ และไม่ต้องกังวลเพราะสารเกาะติดเช่น ตะกรัน เป็นสารละลายที่อยู่ในน้ำอยู่แล้ว และ ARIORES จะช่วยละลายสารเกาะติดนี้ไปเรื่อยๆ ทีละนิด

Q. ไม่ต้องเติมสารเคมีลงในน้ำหล่อเย็นแล้วใช่ไหม?

ในอนาคตจะไม่ต้องเติม โดยจะไม่ต้องเติมหากตะกรันในท่อถูกทำให้ละลายและลอกออกหมด แต่เนื่องจาก ARIORES จะต้องใช้เวลาในการทำงาน ดังนั้น จึงอาจต้องเติมสารเคมีในช่วงนั้นขึ้นอยู่กับระดับการติดของตะกรัน

Q. เราจะพิสูจน์ประสิทธิภาพได้โดยใช้วิธีใด?

มีวิธีดังนี้

  1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
    เป็นการตรวจสอบสารละลายที่เป็นสาเหตุของตะกรันในน้ำหลายๆ ครั้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังติดตั้ง เมื่อตะกรันละลายและลอกออก น้ำจะเข้มข้นขึ้น และปรากฏในค่าหัวข้อตรวจสอบ จึงใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบสภาพการละลายของตะกรันระหว่างก่อนกับหลังติดตั้ง
  2. ตรวจดูด้วยตา
    เป็นการจัดทำตัวอย่างทดสอบในหลอดทดลอง แล้วตรวจดูสภาพการลอกออกของตะกรัน แต่ในบางจุดที่ติดตั้ง อาจไม่สามารถใส่ตัวอย่างทดสอบลงในหลอดทดลองได้

Q. น้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็กจะมีประสิทธิภาพนานไหม?

นานตราบใดที่ของไหลผ่านจุดที่ติดตั้ง ARIORES

Q. น้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็กไม่มีกลิ่นเช่น กลิ่นคลอรีน เป็นเพราะอะไร?

เราไม่สามารถลดความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำได้ แต่การเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำเปลี่ยนไป เกิดการระเหยและละลายของกรดไฮโปคลอรัส ช่วยลดกลิ่นคลอรีนได้

Q. แรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าปรับได้ และโดยปกติ ควรตั้งค่าเท่าไรดี?

ค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ รุ่น S ~ 6V・80mA A, รุ่น L ~ 10V・800mA และขอความกรุณาอย่าเปลี่ยนค่านี้

Q. จะส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นจากกระแสไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รั่วหรือไม่?

ไม่ส่งผลกระทบ โดยตามหลักการทำงานของ ARIORES จะไม่เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะส่วนสนามแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กสถิตย์ และกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนที่เกิดจากส่วนสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

Q. ใช้กับท่อขนาดใดได้บ้าง?

ใช้ได้ตั้งแต่ 15A – 250A (กรุณาดูในแคตตาล็อก)
รุ่น M(สำหรับใช้ในครัวเรือน) 15A, 20A, 25A
รุ่น S 20A, 25A, 32A, 40A
รุ่น A  50A, 65A, 80A
รุ่น L  100A, 125A, 150A, 200A, 250A
รุ่น LL 300A, 350A, 400A(ผลิตตามสั่ง)

Q. ติดตั้งกับท่อได้ทุกประเภทหรือไม่?

ได้ แต่หากเป็นท่อที่ไม่มีแม่เหล็กเช่น ท่อพีวีซี ท่อสแตนเลส จะต้องใส่ตัวครอบท่อเช่น ตัวครอบเหล็กก่อน

Q. มีสินค้าที่คล้ายๆ กันซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นหรือไม่?

ไม่มี หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แม่เหล็กเท่านั้นมีอยู่มากมาย แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงประสานจากไฟฟ้าและแม่เหล็กอย่างเช่น ARIORES เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรและไม่มีสินค้าอื่นที่คล้ายกัน

Q. ตะกรันคืออะไร?

คือ สารละลายที่ติดและแข็งตัวในท่อเช่น ส่วนผสมที่เป็นของแข็งในน้ำ(แคลเซียม แมกนีเซียม) กรดซิลิซิก

Q. ผลกระทบจากตะกรันมีอะไรบ้าง?

หากมีตะกรันติด นอกจากจะทำให้อายุการใช้งานของท่อลดลง จะลดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนเช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คอนเดนเซอร์ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ จะเป็นสาเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากการล้างท่อ และติดตั้งใหม่

Q. Lorentz force คืออะไร?

กำลังที่เกิดจากไฟฟ้าและพลังแม่เหล็ก

Q. แมกนีไทต์คืออะไร?

คือ Triiron Tetraoxide ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า สนิมดำ เป็นสารที่แข็งและมีความเป็นแม่เหล็กอย่างแรง เป็นฟิล์มกันสนิมที่มีข้อดีคือ ละลายในน้ำและกรดได้ยาก ไม่ถูกกัดกร่อนโดยออกซิเจนหรือคลอรีน ทนต่อคลอรีนในน้ำยาฆ่าเชื้อ และหากก่อตัวในท่อ จะมีคุณสมบัติที่นิ่งมาก นอกจากจะละลายน้ำยากแล้ว ยังช่วยเพิ่มแข็งแรงให้กับท่อด้วย

Q. อราโกไนต์(ผลึกรูปเข็ม) และแคลไซต์(ผลึกหกเหลี่ยม) คืออะไร?

เป็นชนิดของผลึกแคลเซียม(แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่อยู่ในตะกรัน เนื่องจากผลึกรูปเข็มจะเติบโตโดยนำสารที่อยู่ใกล้ๆ เข้ามาใช้ จึงเป็นตะกรันในรูปผลึกแข็งที่ฝังตัวตามผนังท่อ ส่วนผลึกหกเหลี่ยมจะอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของไหลมากกว่าผลึกรูปเข็ม และแตกตัวในน้ำได้ง่าย
(อราโกไนต์=ผลึกแข็ง : แคลไซต์=ผลึกอ่อนนุ่ม)

Q. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งผลเสียต่อเครื่องจักรและท่อหรือไม่?

ไม่ส่งผล ตามหลักการทำงาน เนื่องจากส่วนสนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้าสถิต และกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนที่เกิดจากส่วนสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Q. อาจเกิดการกัดกร่อนทางไฟฟ้าจากการติดตั้ง ARIORES หรือไม่?

กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนที่เกิดจากส่วนสนามไฟฟ้า มีปฏิกิริยาเพิ่มกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าซึ่งอยู่ในของไหล และมีปฏิกิริยาทำให้เป็นกลางสำหรับแบตเตอรี่เฉพาะที่ซึ่งกระจายอยู่ตามผนังในท่อ
เนื่องจาก ARIORES จะขยายตัวตามท่อซึ่งเป็นตัวนำ และทำปฏิกิริยาในผนังท่อ จึงไม่เกิดขั้วลบหรือขั้วบวกดังในรูปต้นแบบการแยกทางไฟฟ้าหรือการกัดกร่อนทางไฟฟ้า และพิจารณาได้ว่า จะไม่เกิดการกัดกร่อนทางไฟฟ้าจากการที่บางส่วนเกิดขั้วลบขึ้น