日本語 | English | tiếng việt | ภาษาไทย

ระบบที่ช่วยด้านการผลิต

เราให้บริการสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการผลิตและตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุนของท่านได้ โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเครื่องจักรที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับทุกท่าน
ในการผลิตเครื่องจักรที่ช่วยด้านการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมล้ำยุคที่ต้องมีความปลอดภัยและคุณภาพสูงนั้น เราผสมผสานประสบการณ์และฝีมือที่สั่งสมมา เพื่อให้ได้ทั้งระบบที่ดีที่สุด และคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกโดยใส่ใจการประหยัดแรงงานและพลังงาน

 

อุปกรณ์เสริมในเครื่องผลิต

ในโรงงานผลิตที่ต้องมีคุณภาพสูงนั้น สิ่งที่จำเป็นคือ การติดตั้ง โยกย้าย และปรับแต่งเครื่องผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนห้องทำงานที่คลีนและไร้เชื้อโรค
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เราให้บริการออกแบบและติดตั้งเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และอนุรักษ์พลังงานซึ่งมาจากการสั่งสมประสบการณ์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการควบคุมอากาศและของไหล การบำบัดน้ำเสียและไอเสีย เป็นต้น

 

ระบบท่อและระบบปรับอากาศแบบพิเศษ

เรารับสร้างท่อในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น “ท่อแรงดันสูง ท่อหมึกและตัวทำละลาย” สำหรับโรงพิมพ์ “ท่อน้ำยาต่างๆ” ที่ต้องใช้ในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ “ท่อน้ำบริสุทธิ์ยิ่งยวดและท่อบัลค์” สำหรับคลีนรูม ตลอดจน “ท่อซานิทารีและท่อแจ็คเก็ต” สำหรับโรงงานอาหาร นอกจากนี้ เครื่องอุณหภูมิและความชื้นคงที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงโนฮาวและเทคโนโลยีในด้านเครื่องจักรอันยาวนานของเรา ซึ่งมีการนำไปใช้ในคลังเก็บเอจจิ้งของโรงงานอาหารและโรงพิมพ์

 

ระบบการผสม เจือจาง และลำเลียง

ในด้านนี้ เราเป็นผู้พัฒนา ส่งมอบ และสร้างผลงานเครื่องจักรต่างๆ เช่น “เครื่องผสมอัตโนมัติ” ซึ่งจะทำการผสมหมึกและตัวทำละลายประเภทต่างๆ ในอัตราส่วน อุณหภูมิ และปริมาณการไหลคงที่ “ระบบการเจือจาง” ที่จะเจือจางและลำเลียงน้ำยาต่างๆ ด้วยความแม่นยำสูง และ “ระบบละลายอัตโนมัติ” ซึ่งจะเจือจาง ทำให้ละลายด้วยความร้อน ทำให้เย็น เติมน้ำยา และลำเลียงผงต่างๆ

 

ระบบการมอนิเตอร์และควบคุม

ระบบการมอนิเตอร์และควบคุมที่เราสร้างขึ้นมาได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเพราะอาศัยเพียงคอมพิวเตอร์ที่วางจำหน่ายทั่วไปและแผงสัมผัส ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แต่นำไปใช้ได้แพร่หลาย และดูแลรักษาได้ง่าย

 

ระบบ FA

ระบบ FA ที่บริษัทเรามุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ จะช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการผลิต และช่วยตอบสนองความต้องการในอันที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค้า
ผลงานของเราที่ผ่านมาเช่น “เครื่องตรวจสอบประเภทต่างๆ” ที่ใช้ในการตรวจสอบสี น้ำหนัก และสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ภายในสายการผลิต “ไลน์ลำเลียงประเภทต่างๆ” ที่จะทำการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ “ระบบการทำให้เป็นอัตโนมัติและทุ่นแรงในไลน์เครื่องชั่ง เติม และบรรจุหีบห่อ” สำหรับโรงงานอาหาร
เราจะร่วมมือกับลูกค้าในการปรับปรุงประเด็นปัญหาในสายการผลิตเช่น เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และทุ่นแรงในโรงงาน