ARIORES

“ARIORES” là sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng chế dùng để loại bỏ chất cặn bám chặt mà không gây xước đường ống và chống phát sinh gỉ đỏ.
Chúng tôi đóng góp vào việc bảo vệ môi trường thông qua các sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất v.v…, thân thiện với con người và môi trường.

* Chất cặn: chất bám chặt phía trong đường ống ví dụ như chất canxi hòa tan trong nước