Các dòng sản phẩm

Các dòng sản phẩm của thiết bị điện từ ARIORES

 

Loại S bản vẽ mô phỏng 32A

Nguồn điện sử dụng : AC100V-AC240V 50/60Hz
Dòng điện sử dụng : DC6V80mA
Đường ống sử dụng : 20A – 40A
Trọng lượng của phần điện trường : 1.8kg
Trọng lượng của phần từ trường : 2kg – 3kg

 

Loại A bản vẽ mô phỏng 50A

Nguồn điện sử dụng : AC100V-AC240V 50/60Hz
Dòng điện sử dụng : DC10V800mA
Đường ống sử dụng : 50A – 80A
Trọng lượng của phần điện trường : 4kg
Trọng lượng của phần từ trường : 6.5kg

 

Loại L bản vẽ mô phỏng 200A

Nguồn điện sử dụng : AC100V-AC240V 50/60Hz
Dòng điện sử dụng : DC10V800mA
Đường ống sử dụng : 100A – 250A
Trọng lượng của phần điện trường : 4kg
Trọng lượng của phần từ trường : 8.5kg – 18.5kg