Quy định về trang web

Trang web này được điều hành bởi Công ty cổ phần ANES (dưới đây gọi tắt là “Công ty”).

Trước khi sử dụng trang web của Công ty (dưới đây gọi tắt là “Trang web này”), mong quý vị vui lòng đọc kỹ các điều kiện sử dụng dưới đây và chỉ tiến hành sử dụng nếu quý vị đã đồng ý với các điều kiện này.

 

1. Bản quyền

Các tác phẩm có bản quyền (hình ảnh, biểu tượng, bản vẽ, văn bản, hình vẽ v.v…) được sử dụng trên Trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc các chủ sở hữu riêng biệt.
Việc sử dụng không được phép tất cả các nội dung và tác phẩm có bản quyền đăng trên Trang web này (sao chép, thay đổi, tải lên, hiển thị, truyền tải, phân phối, bán v.v ..) là hành vi bất hợp pháp vi phạm bản quyền theo Luật Bản quyền v.v…

 

2. Nhãn hiệu

Quyền lợi về các nhãn hiệu, biểu tượng và tên thương mại v.v… được sử dụng trên Trang web này thuộc Công ty hoặc các chủ sở hữu riêng biệt. Nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng các loại nhãn hiệu đăng trên Trang web này mà không được phép.

 

3. Các hạng mục nghiêm cấm

Đặc biệt nghiêm cấm không được có các hành vi như sau khi sử dụng Trang web này:

 • Hành vi xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại đến tài sản hoặc bí mật v.v…của Công ty hoặc của bên thứ ba
 • Hành vi gây bất lợi hoặc thiệt hại cho Công ty hoặc bên thứ ba hoặc hành vi có nguy cơ này
 • Hành vi vi phạm trật tự công cộng và đạo đức hoặc hành vi có nguy cơ này
 • Hành vi phạm tội hoặc hành vi liên quan đến hành vi phạm tội hoặc hành vi có nguy cơ này
 • Hành vi khai báo và đăng ký dối trá ví dụ như đăng ký địa chỉ e-mail của người khác
 • Hành vi hoạt động kinh doanh hoặc với mục đích thu lợi nhuận hoặc các hành vi có mục đích chuẩn bị cho các hành vi này
 • Hành vi gây mất uy tín hoặc danh tiếng của Công ty hoặc bên thứ ba
 • Hành vi sử dụng hoặc cung cấp các chương trình độc hại ví như virút máy tính v.v…hoặc hành vi có nguy cơ này
 • Các hành vi vi phạm khác như vi phạm pháp luật, pháp lệnh hay điều lệ hoặc hành vi có nguy cơ này
 • Các hành vi khác do Công ty coi là không hợp lệ
 

4. Hạng mục miễn trách nhiệm

 • Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác nhận cẩn thận trước khi đăng thông tin trên trang web nhưng Công ty không hoàn toàn đảm bảo về tính chính xác, tính hợp lệ, độ tin cậy hoặc an toàn của các nội dung này (ví dụ như không thể đảm bảo không bị gián đoạn, xảy ra lỗi, không có chương trình độc hại ví dụ như virút máy tính bị nhiễm vào Trang web này và máy chủ ) hoặc không thể đảm bảo các nội dung này có phù hợp với mục đích sử dụng của người sử dụng hay không.
  Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào chẳng may phát sinh từ việc sử dụng Trang web này.
 • Công ty có thể sẽ thay đổi hoặc ngừng thông tin trên trang web mà không báo trước, hoặc tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của trang web mà không thông báo trước.
  Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của Trang web này với bất kể lý do gì.
 • Chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến các thông tin, dịch vụ v.v… của các trang web khác được liên kết vào Trang web này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng các trang web đó.
 

5. Thông tin cá nhân

Chúng tôi luôn cố gắng quản lý triệt để thông tin của người sử dụng và khách hàng đã liên hệ hoặc liên lạc với chúng tôi từ Trang web này và ngăn chặn các truy cập trái phép.
Chúng tôi không tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ trước của chủ thông tin đó.
(Ngoại trừ trường hợp phải công bố, cung cấp do yêu cầu của pháp luật v.v…)

 

6. Liên kết trang web

 • Nếu quý vị muốn gắn liên kết với Trang web này xin hãy vui lòng liên hệ với Ban Tổng vụ.
 • Xin hãy lưu ý địa chỉ trang web (URL) có thể thay đổi mà không có thông báo trước.
 • Vui lòng không tạo liên kết từ các trang chủ như sau:
   - Trang web không làm việc các nội dung này là do công ty chúng tôi đưa ra ví dụ như liên kết vào trong khung v.v…
   - Trang web có chứa nội dung bất hợp pháp hoặc có khả năng bất hợp pháp
   - Trang web có chứa nội dung vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
   - Trang web chứa nội dung vu khống, phỉ báng hoặc có ý đồ gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của Công ty hoặc nhân viên của Công ty.
 • Chúng tôi có thể từ chối liên kết trang web nếu chúng tôi thấy liên kết đó là từ trang web không phù hợp với phương châm của Công ty.
 

7. Điều kiện sử dụng

Công ty có thể thay đổi các điều kiện sử dụng Trang web này. Khi đó chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi của tài liệu này nên mong quý vị hãy xác nhận nội dung mới nhất.