Liên hệ về ARIORES

Mọi liên hệ về ARIORES xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ dưới đây.

Công ty cổ phần ANES

1-3 Sakae-cho, Kita-ku, Tokyo, 114-0005
tel. +81-3-3913-5470
fax. +81-3-3913-5476

 

Mẫu điền câu hỏi

Vui lòng điền các mục cần thiết và gửi đi.
Trong trường hợp chúng tôi nhận được câu hỏi tại đây, chúng tôi sẽ lấy thông tin địa chỉ e-mail của người gửi nhưng sẽ chỉ sử dụng để trả lời và không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

 

Họ tên
Mục bắt buộc
Tên công ty, đoàn thể
Địa chỉ e-mail
Mục bắt buộc
Số điện thoại
Mục bắt buộc
- -
Nội dung hỏi
Mục bắt buộc