Cơ cấu của ARIORES

Mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường

 

 

Khi nam châm với cực bắc và cực nam được gắn bên ngoài đường ống sẽ xuất hiện một dòng điện chạy dọc theo thành ống theo định luật Faraday về cảm ứng điện từ.

 

 

 

Bản vẽ lắp đường ống ARIORES

 

Bằng cách dẫn dòng điện yếu để tăng cường tác động, ARIORES sẽ làm mềm và hòa tan chất cặn bám chặt vào thành ống thông qua phân giải điện, lực Lorentz (F = qBV) được tạo ra bởi cảm ứng điện từ sẽ tương tác theo hướng loại bỏ, phân tán chất cặn do đó kết quả là loại bỏ được chất cặn bám dính.
Hơn nữa phương pháp này còn phát huy hiệu quả chống chất cặn mới dính vào không bám chặt được.