Thiết bị bảo vệ môi trường

Chúng tôi quan niệm nghĩa vụ của doanh nghiệp là làm rõ thái độ coi trọng việc bảo vệ môi trường ngay trong bối cảnh có những thay đổi nhanh chóng về môi trường thị trường như toàn cầu hoá nền kinh tế, phát triển công nghệ mới và đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng v.v…
Chúng tôi đang tiến hành giải quyết các vấn đề môi trường bằng cách đề xuất các thiết bị có lưu ý đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất.

 

Thiết bị tiết kiệm năng lượng

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp không được phép tăng chi phí sản phẩm do có thực hiện các biện pháp tránh gây hiện tượng trái đất bị nóng lên.
Chúng tôi đã thu được rất nhiều thành quả về giảm tổng chi phí sản phẩm bằng cách giảm năng lượng trong sản xuất và đề xuất xây dựng hệ thống thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn lực.

 

Thiết bị phòng chống ô nhiễm môi trường

Kể từ sau khi thành lập, chúng tôi luôn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu bằng cách sử dụng các kỹ thuật đã được tích lũy như công nghệ đốt, công nghệ xử lý nước để xây dựng hệ thống tiết kiệm tài nguyên và không gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tái sử dụng nguồn năng lượng nhiệt và tái tuần hoàn thành nguồn nước tinh khiết từ các khí thải, nhiệt thải, chất thải lỏng được thải ra từ các công đoạn sản xuất.

 

Sản xuất và kinh doanh thiết bị môi trường

“ARIORES” là sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng chế dùng để loại bỏ chất cặn bám chặt và chống phát sinh gỉ đỏ mà không gây xước các đường ống dù đó là đường ống được làm bằng vật liệu nào và được sử dụng cho mục đích gì.
Chúng tôi đóng góp vào việc bảo vệ môi trường bằng cách cung cấp các sản phẩm hoàn toàn không sử dụng hóa chất v.v…, thân thiện với con người và môi trường.

* Chất cặn: chất bám chặt phía trong đường ống ví dụ như chất canxi hòa tan trong nước